BAHAR ALERJİSİNDEN KORUNUN
OMEGA-3 İLE BAHAR ALERJİSİNDEN KORUNUN

Çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalık grubu alerjik hastalıklardır. Çocukların günlük hayatını, okula devamını en çok etkileyen ise astımdır. Alerjik hastalık, astım ile birlikte olduğu takdirde büyüyen ve gelişen çocukta hem yaşamsal hem de sosyal hasarlara yol açmaktadır. Yapılan çalışmalar alerjik astım rahatsızlığı olan kişilerde Omega-3 düzeyinin sağlıklı bireylere göre % 68 oranında düşük olduğunu göstermektedir. Antiinflamatuvar etkili Omega-3’ün bağışıklık sistemini de kuvvetlendirerek alerjik rahatsızlıklarda etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar gerek hamilelik gerekse çocukluk döneminde Omega-3 besin desteklerinin kullanılmasının ileride gelişebilecek alerji ve astımdan koruyucu etkilerini olduğunu bildirmişlerdir.

Respir Med. 2010 Dec;104(12):1793-8.