IFOS KALİTE ONAYININ ÖNEMİ
OMEGA-3 ÜRÜNLERİNDE IFOS KALİTE ONAYI

Son yıllarda denizlerde giderek artan ağır metal ve cıva oranları, deniz ürünlerini sağlık açısından tehdit yaratır hale getirdi. Benzer bir tehdit, birçok Omega-3 içerikli besin destek ürünü için de geçerli. Gerek ABD’de, gerek Avrupa’da, yüksek miktarda kimyasal atık ve ağır metal içerdiği için toplatılan Omega-3 ürünleriyle ilgili haberler gittikçe yaygınlaşmakta.

Bu tehdite karşı, ultra yüksek saflık ve kalitede Omega-3 ürünlerinin standartlarını kontrol edecek Kanada’da Guelph Universitesi’ne bağlı olarak IFOS (International Fish Oil Standarts) programı oluşturulmuştur. Bu program Omega-3 içerikli ürünleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre doğru konsantrasyon, saflık, stabilite, ağır metal ve kimyasal atık içerikleri alanlarında test edip, sonuçlarını kendi internet sitesinde yayınlamaktadır. (http://www.ifosprogram.com/IFOS/ConsumerReport.aspx).

IFOS Programı, her Omega-3 ürününü kendi kategorisinin kriterlerine göre değerlendirilmektedir ve onaylandığı her kriter için bir yıldız vermektedir. Her kategori için geçerli olan kriterler şunlardır:

Konsantrasyon:
Ultra Rafine Ürünler Kategorisi’nde “Ürünün EPA + DHA içeriğinin % 60’dan yüksek olması”, Çocuk Ürünleri Kategorisi’nde ve diğer kategorilerde, “Her 5 ml de en az 150 mg DHA içeriyor olması” kriterdir.

PCB (poliklorinebifeniller) ve Dioksin Seviyesi: Ürünlerin kimyasal atık içerikleri yönünden ne kadar saf ve güvenilir olduğunun analiz edildiği kriterdir.

Oksidasyon seviyesi: Omega-3 ürünlerinin raf ömrü boyunca dayanıklılığının Beslenme Konseyi (CRN) kriterlerine göre analiz edilmesidir.

Ağır Metal ve Cıva Seviyesi: Bir Omega-3 ürününde bulunan cıva, kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metallerin seviyelerini analiz edilerek, kabul edilen limitleri geçip geçmediği sorgulanır.

Son yıldız ise, ürün diğer 4 kriterden onay aldığında verilir.

Omega-3 ürünlerinin bu kriterleri geçerek IFOS belgesi alması, kullanıcıların hem Omega-3 ürünlerinden daha fazla fayda sağlayabilmesine hem de bu ürünlerin güvenilirliğinin artmasına yardımcı olmaktadır.